Starblast.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

.io Loại trộn với một cổ điển tàu trò chơi nhiều người, trong đó mục tiêu của bạn là để tồn tại sự tấn công của những con tàu của người dùng khác và phá hủy các tiểu hành tinh để có được đá quý.