Star Wars Rogue One : Boots On The Ground

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi ngoạn mục của bộ phim Star Wars mới mà trong đó bạn xử lý các nhân vật khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu của mỗi nhiệm vụ. Trong màn hình đầu tiên sẽ dạy bạn làm thế nào để quản lý đội hình của bạn.