Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hoàn thành nhiệm vụ khác nhau với nhóm của bạn 'Star Wars Rebels' chọn mỗi nhân vật theo cần kỹ năng, sức mạnh, di chuyển các đối tượng với tâm hay ném chất nổ của ông.