Star Island

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận thu thập tất cả các ngôi sao ở mỗi cấp để có được mở cửa và đi đến màn hình kế tiếp. Sử dụng các phím mũi tên để đẩy hoặc nhảy và phím cách để tấn công kẻ thù của bạn.