Stair Race 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cạnh tranh trong thử thách xây cầu thang thú vị này. Thu thập các bước màu sắc của bạn để có thể đi thẳng trước đối thủ của bạn và có thể đạt được cấp độ tiếp theo đầu tiên. Hãy cẩn thận vì đối thủ của bạn với nhiều bước hơn sẽ có thể đẩy bạn và bạn sẽ phải bắt đầu lại.