Stack Three

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ý tưởng là bạn tạo thành các nhóm ba với các viên gạch cùng màu. Bằng cách này bạn sẽ làm cho chúng biến mất và bạn có thể bắt đầu lại. Nếu không, mọi thứ sẽ tích lũy và trò chơi sẽ kết thúc. Tất nhiên, các con chip xuất hiện mà không dừng lại cái khác, vì vậy bạn cần phải rất nhanh.