Stack Smash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cho thấy bạn khéo léo như thế nào bằng cách làm cho quả bóng phá vỡ các khối màu đỏ và ngăn chặn những cái màu đen để không bị mất. Xuống hoàn toàn tòa tháp và đi đến cấp độ tiếp theo.