Stack Fall 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là phá hủy tất cả các tòa tháp này, bắt đầu từ trên đỉnh và trực tiếp đến căn cứ. Để đạt được điều này, bạn chỉ cần ném quả bóng thép, khi nó tiến triển, sẽ được thắp sáng như một trận đấu. Tuy nhiên, cách duy nhất để phá vỡ sàn sau khi sàn là cùng màu. Chỉ có màu đen là có thể kết thúc niềm vui của bạn.