Stack Construction

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có một cách rất nhanh chóng và hiệu quả để xây dựng tòa nhà cao tầng tốt, tích lũy một khối căn hộ sau khi khác với sự giúp đỡ của một cần cẩu nặng nhưng hơi không kiểm soát được. Tất cả nó đòi hỏi là phải có một con mắt tốt và nhằm mục đích để tất cả các khối được liên kết theo chiều dọc, hoặc ít nhất là tháp không sau đó sụp đổ.