Squirrel Hero and Robots

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con sóc đẹp này muốn xây dựng một số ngôi nhà đẹp ở các khu vực khác nhau của rừng và cần tiền để mua các vật liệu tương ứng. Tuy nhiên, tất cả điều này trùng hợp với một cuộc xâm lược của robot ác mà người bạn của chúng tôi sẽ phải tránh trong khi thu thập tiền xu để thực hiện ước mơ của họ trở thành sự thật.