Squid Shooter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia trận chiến chống lại đội quân "Squid Game" và những người tham gia của nó để sống sót thoát khỏi đó. Chọn vũ khí và đạn dược bạn sẽ cần để có được nó. Tránh né quan tài, lựu đạn và tất cả các loại tấn công mà bạn sẽ nhận được từ khắp mọi nơi.