Square Stacker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn nên đưa hình ảnh khác nhau, kích thước khác nhau, lồng vào bên trong lẫn nhau. Nếu bạn điền vào một khối màu sắc, sẽ biến mất. Hoặc nếu bạn quản lý để hoàn thành nhiều công trình trong một dòng, điều này sẽ phá vỡ hoàn toàn trong nháy mắt về màu sắc, để lại chỗ cho bạn để giữ cho tích lũy số vuông cho đến khi mặt trời mọc.