Square Crush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý đập thủy lực này với lòng dũng cảm và thận trọng để đè bẹp tất cả các khối khó nắm bắt trượt từ một bên khác. Kích hoạt nó ngay tại thời điểm họ vượt qua bên dưới và cố gắng có mục tiêu tốt hoặc trò chơi sẽ kết thúc và bạn sẽ phải bắt đầu lại.