Squad.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một anh hùng huyền thoại ra khỏi viễn tưởng và lặn vào khu vực chiến tranh này cản bởi kẻ thù phải tiêu diệt.