Sprout Hair Pins

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có một thời trang mới trong thành phố, đến nhà máy mầm kẹp tóc tóc. Họ nói rằng may mắn và làm cho bạn đẹp hơn. Trước khi bạn thử nó, bạn có thể thử nghiệm với trò chơi này, bạn phải từ bỏ hình dạng con người thẩm mỹ và một cô gái để cuối cùng vương miện của cô với một nụ cây chĩa. Và ai nói một, nói 10:00.