Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Tham gia một cuộc đua Công thức 1, trong đó không có chỗ cho những kẻ hèn nhát. Thu thập tất cả các "N" mà bạn nhìn thấy trên đường và tăng tốc đến tốc độ địa ngục.