SpongeBob Slammin' Sluggers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

SpongeBob gan dạ đã quyết định thử vận may trong môn bóng chày. Đầu tiên là một người ném bóng và sau đó là một người đánh bóng. Trong mọi trường hợp, chức năng của bạn là kiểm soát sức mạnh và cường độ mà bạn ném hoặc đánh. Trở thành SpongeBob chắc chắn sẽ làm rất tốt.