SpongeBob Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chú ý, chú ý, người hâm mộ SpongeBob và câu đố! Trong trò chơi này, bạn có thể kết hợp hoàn hảo cả hai niềm đam mê. Một câu đố của SpongeBob. Bạn sẽ phải di chuyển gạch và kết hợp chúng với chuyên môn để khi hoàn thành, bạn có thể có hình ảnh của nhân vật hoạt hình tuyệt vời.