Spinner Astro The Floor is Lava

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phi hành táo bạo này phải nhảy Spinner Spinner cho điểm và ngăn chặn một dung nham tăng không thể ngăn cản và đạt catch để tro.