Spidey Swing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Spiderman phải trải qua các tình huống khác nhau bằng cách sử dụng sức mạnh của mình để ném các mạng nhện dính và xoay từ bên này sang bên kia, vượt qua những trở ngại chết người. Bạn sẽ phải làm cho nó kết thúc một phần duy nhất, mặc dù nếu bạn mất bất kỳ chi trên đường đi, không có gì xảy ra cả.