Spiderman Into The Spiderverse : Masked Missions

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này trong bộ phim Người nhện trong Người nhện, bạn sẽ có cơ hội đặt mình vào lưới Người nhện mà bạn thích nhất và thực hiện các nhiệm vụ mà bạn sẽ phải sử dụng khả năng tuyệt vời của mình để nhảy xa, bám vào tường, tích lũy tiền và tránh chất nổ