Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trở thành một người nhện trong trò chơi này và đối mặt với kẻ thù của bạn bằng cách ném lưới cho đến khi họ không thể hoạt động.