Spider-Man : Green Goblin Havoc

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

The Amazing Spider-Man phải đối mặt với Goblin ác, những người sẽ không dừng lại bắn tiếp của bom. Spider-Man sẽ phải tránh chúng ở tốc độ cao.