Sphere Implosion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn điều khiển một con tàu với một nhiệm vụ, phá hủy một quả cầu sao Hỏa đáng sợ với mục đích xâm chiếm hành tinh của chúng ta. Để đạt được điều này, chỉ cần quay lại trong khi bắn đạn. Tất nhiên cô ấy sẽ tự vệ, và đáp trả cuộc tấn công của bạn bằng lửa. Tránh các vụ nổ của họ bằng mọi giá nếu không bạn sẽ bị phá hủy. Và với bạn, cả trái đất.