Speedy Boat

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái tàu cao tốc khó khăn cùng một dòng sông. Bạn sẽ phải đi né tránh thuyền khác mà bạn tìm thấy trên đường đi. Cuối cùng bạn sẽ có một lá chắn mà sẽ cho phép bạn va chạm với họ và popping chúng mà không cần thuyền của bạn ra bị thương nặng. Và tất cả điều này trong khi tốc độ tăng dần.