Speed Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn xe thể thao phù hợp nhất với sở thích của bạn và các mạch khác nhau chạy ở tốc độ cao. Tìm cách hoàn thành chúng trong thời gian ngắn nhất có thể, mà phải tránh các chướng ngại vật hoặc tắt theo dõi relenticen bạn.