Speed Pinball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong thứ Pinball đặc biệt này, bạn sẽ phải ném bóng với sự giúp đỡ của đòn bẩy, nhưng lần này mục đích là khác biệt: Đó là về việc thu thập càng nhiều đồ trang sức càng tốt, vì vậy hãy tinh chỉnh mục tiêu của bạn và tận dụng lợi thế của sự giúp đỡ cuối cùng mà bạn sẽ cung cấp trò chơi.