Spect

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm một tàu vũ trụ mà bạn sẽ phải chấm dứt một cuộc xâm lược ngoài hành tinh. Làm thế nào? Sử dụng một lá chắn bảo vệ, tên lửa và bức ảnh laser của bạn sẽ làm cho mincemeat của tàu đối phương và tất cả mọi thứ mà được theo cách của bạn thiên hà.