Special Strike Dlc 4

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào phòng bạn thích cho người lính của mình để tồn tại trên một chiếc thuyền, trong đó các cầu thủ khác cố gắng để giết bạn, bắn đối thủ của bạn với súng máy của bạn.