Spaceshoot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Như thể nó là kiosk của một hội chợ trên hành tinh khác, những gì có liên quan ở đây là để chứng minh mục đích của bạn ném quả bóng chống lại toàn bộ chuỗi người ngoài hành tinh sẽ xuất hiện mà không nghỉ ngơi, mộ càng nhiều càng tốt và tích lũy một chuỗi hào phóng điểm.