Spaceship : Endless Run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm tàu ​​vũ trụ này thông qua một ống vô hạn. Cố gắng thu thập tất cả các quả bóng năng lượng để tìm và tránh rơi vào các bức tường.