Space Purge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trái đất đang gặp nguy hiểm. Rất nhiều thiên thạch và các thiên thể đang hướng tới nó để phá vỡ nó. May mắn có nhân loại mà bạn sẽ chịu trách nhiệm phá hủy tất cả chúng trước khi quá muộn với sự giúp đỡ của tàu vũ trụ của bạn, có hiệu suất sẽ cải thiện khi bạn tích lũy điểm.