Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn là một biển không gian với một sứ mệnh: Nhập tàu của địch, tiêu diệt tất cả người ngoài hành tinh hiếu chiến với người mà bạn gặp trên đường đi và phá hủy hoàn toàn cốt lõi, nhằm làm tê liệt cuộc xâm lược.