Space Mandala

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi gần như bí ẩn này, bạn có một nhân vật trung tâm lớn bao gồm các hình học hình học rỗng nhỏ. Bạn sẽ phải lấp khoảng trống bằng các đồ vật xung quanh mình, luôn cẩn thận khi chúng không chồng chéo và ngăn cản bạn tiến lên cho đến khi hoàn thành tổng số.