Space Friends

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trời mưa trong không gian. Hành tinh, sao, vệ tinh và phi hành gia rơi vào sấm sét trên bạn. Và bạn từ tàu nhỏ của bạn phải tránh bị phá hủy, bắn vào tất cả chúng và thu thập đạn dược, cuộc sống và một lá chắn để giúp bạn chịu được trận mưa như trút.