Space Creatures

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Người ngoài hành tinh đã xâm chiếm trái đất và rõ ràng là phải chống lại chúng và tiêu diệt chúng. Vấn đề là con người đã biến thành undead, vì vậy chúng tôi cũng phải tự bảo vệ mình chống lại họ. Bạn sẽ rất bận rộn, vì vậy nạp ba lô với một số ít các vũ khí và rất nhiều đạn dược.