Space Cord

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy tưởng tượng đi du lịch thông qua một lỗ sâu thiên hà vô hạn. Trong suốt chuyến du lịch bao giờ nhanh hơn bạn phải thu thập tất cả các ngôi sao bạn có thể và, quan trọng hơn, tìm ra lỗ thông qua đó vượt qua mỗi cửa mới, bạn xem tiếp cận từ xa.