Space Blaze

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực đơn cổ điển của tàu vũ trụ phải đối mặt với tất cả các loại đạn dược cho một đội quân địch từ từ tiếp cận các đối tượng ngoài trái đất không bao giờ thất bại, cũng không thất vọng. Nó hoạt động từ thời tiền sử "Space Invaders" và tiếp tục làm như vậy ngay bây giờ với "Space Blaze" thú vị này.