Space Battle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phi công một phi thuyền ở tốc độ cao thông qua một lĩnh vực thiên thạch trong khi bạn tìm kiếm và thu thập những tiểu hành tinh đặc biệt mà sẽ cung cấp cho bạn năng lượng. Nhưng điều đó sẽ không đủ, bạn sẽ bị tấn công liên tục bởi các tàu địch mà từ đó bạn sẽ phải rút lui hoặc phải loại bỏ.