Space-Arena

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một người lính được gửi đến một hành tinh nơi một thuộc địa của con người đã bị đột biến và đã trở thành một zombie. Bạn sẽ phải đối mặt với nó bằng cách sử dụng vũ khí mà bạn có thể có vào lúc này và lưu ý rằng hàng chục là lũ thực sự của undead, nên đặt tất cả các giác quan của bạn đi.