Soviet Sniper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một tay bắn tỉa của Liên Xô ngồi sau một ngọn đồi, chờ đợi sự xuất hiện của quân đội Đức Quốc xã bắn vào anh ta từ xa. Vấn đề là với mỗi vụ nổ mới của kẻ thù, số lượng của họ sẽ tăng lên, vì vậy sẽ khó khăn hơn để hoàn thành tất cả trước khi họ kết thúc với bạn, đồng chí.