Sort Hoop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giải quyết các trò chơi bằng cách sắp xếp các vòng màu. Suy nghĩ, lập chiến lược và dự đoán mọi động thái. Tận hưởng thử thách tinh thần trong khi xếp các vòng màu.