Soos' Confusing Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Soos, các Dipper kỳ lạ và người bạn Mabel trong Gravity Falls, dấn thân vào một cuộc phiêu lưu bằng các nền tảng lập dị và đi kèm với một số tính cách khác của mình.