Solve Math

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thể hiện kỹ năng toán học của bạn bằng cách giải một loạt các phép toán số bao gồm cộng, trừ, nhân hoặc chia. Bạn có sẵn một kết quả, và bạn phải đạt được nó bằng cách sắp xếp đúng các số liệu mà trò chơi cung cấp cho bạn. Thời gian có hạn, vì vậy hãy ép não để không kéo dài quá trình.