Solitaire Swift

Đang tải trò chơi...
Dành thời gian vui vẻ với các trò chơi thẻ cổ điển, solitaire này. Mục tiêu của bạn là để loại bỏ tất cả các thẻ từ ra lệnh cho họ mat cao xuống thấp hoặc ngược lại.