Solitaire Story Tripeaks 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi loại solitaire động, trong đó bạn phải hoàn thành các cấp độ bằng cách loại bỏ tất cả các thẻ khỏi sân chơi mà không hết thẻ từ dự trữ của bạn. Hoàn thành các nhiệm vụ và sự kiện hàng ngày để mở khóa các thiết kế bộ bài mới và giải thưởng để giúp bạn giải quyết các cấp độ khó đó.