Solitaire Grande

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có một thời gian vui vẻ với trò chơi thẻ cổ điển này, solitaire. Mục tiêu của bạn là loại bỏ tất cả các thẻ được sắp xếp trên màn hình bằng cách sắp xếp chúng từ cao nhất đến thấp nhất hoặc ngược lại.