Soldiers 5, Sudden Shot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một người lính trong cuộc chiến vĩnh viễn chống lại kẻ thù trong một kịch bản chiến tranh. Mỗi khi bạn kết thúc với một trong số họ, vũ khí của bạn sẽ cải thiện. Chạy, ẩn và tấn công khi thời gian là đúng. Tất cả với sự phấn khích của tùy chọn nhiều người chơi.