Soldiers 4 : Strike Back

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn phòng và bên bạn thích chiến đấu với người lính của bạn chống lại kẻ thù từ khắp nơi trên thế giới trong trò chơi chiến tranh nhiều người chơi này. Có rất nhiều kịch bản khác nhau và vũ khí để khám phá, cố gắng không để xả đạn của bạn và không để lại ngay cả một người còn sống.