Soldiers 3 : Honor and Duty

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn phòng và phía bạn muốn chống lại người lính kẻ thù của bạn chống lại thế giới trong trò chơi này chiến tranh nhiều. Có rất nhiều kịch bản khác nhau và khám phá vũ khí, cố gắng không làm cạn kiệt đạn của bạn và không để lại dù chỉ một sống. pacogames